Chủ tịch các thành phố lớn “hiến kế” phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh VGP
Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh VGP
Lên top