Chủ tịch 4 tỉnh, thành không tiếp dân ngày nào trong 18 tháng

Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật. Ảnh: Minh Đức
Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật. Ảnh: Minh Đức
Ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng ban Dân chủ - Pháp luật. Ảnh: Minh Đức
Lên top