Chủ quyền biển đảo: Chất kết dính người Việt Nam ở nước ngoài

Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Đoàn kiều bào giao lưu với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG
Lên top