Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói về quy trình phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải đáp câu hỏi của báo chí liên quan đến nhân sự ngành y tế.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải đáp câu hỏi của báo chí liên quan đến nhân sự ngành y tế.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải đáp câu hỏi của báo chí liên quan đến nhân sự ngành y tế.
Lên top