Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh: Khaisilk đã tự làm mất uy tín của mình

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh (Ảnh: QH)
Lên top