Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ nhật Đỏ lần thứ 9 dự tính nhận được khoảng 25.000 đơn vị máu

Các bạn sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội hào hứng tham gia ngày Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Dương Hòa
Các bạn sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội hào hứng tham gia ngày Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Dương Hòa