Bình Thuận:

Chú hải cẩu lên bờ đùa giỡn với người dân đã bị đánh chết