Chủ Facebook Nguyễn Liên viết thư xin lỗi, xóa vĩnh viễn trang cá nhân