Chủ động vaccine, thuốc điều trị để trở lại trạng thái bình thường mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đình Nam
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đình Nam
Lên top