Chủ động giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Thành
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Minh Thành
Lên top