DỰ ÁN TRUNG TÂM DẠY NGHỀ CÁC DÂN TỘC MIỀN NÚI NAM TRUNG BỘ:

Chủ đầu tư “xuất hiện” xin gia hạn giấy phép