Chốt kiểm dịch dừng 1 xe 5 phút thì có hàng trăm xe sau phải dừng dài cả km

Lên top