Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng:

Chống tham nhũng không có vùng cấm, không có hạ cánh an toàn

Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai
Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai
Lên top