Chống tham nhũng không “chững lại” mà ngày càng quyết liệt, bài bản

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật 
của Quốc hội trao đổi với PV. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trao đổi với PV. Ảnh: T.Vương
Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội trao đổi với PV. Ảnh: T.Vương
Lên top