Chống dịch quyết liệt nhưng phải thúc đẩy, giữ vững phát triển kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP
Lên top