Chống dịch COVID-19 xuất sắc, 32 cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen

Những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ảnh: VGP
Lên top