Chống dịch COVID-19 trong tình hình mới: Không chủ quan, nhưng cũng không thể tiếp tục đóng cửa sản xuất

Doanh nghiệp và người lao động vùng dịch như Quảng Nam - Đà Nẵng đang dần có phương án sống chung với dịch bệnh, trong đó nền kinh tế cũng cần phải thích ứng để không đứt gãy. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp và người lao động vùng dịch như Quảng Nam - Đà Nẵng đang dần có phương án sống chung với dịch bệnh, trong đó nền kinh tế cũng cần phải thích ứng để không đứt gãy. Ảnh: Thanh Chung
Doanh nghiệp và người lao động vùng dịch như Quảng Nam - Đà Nẵng đang dần có phương án sống chung với dịch bệnh, trong đó nền kinh tế cũng cần phải thích ứng để không đứt gãy. Ảnh: Thanh Chung
Lên top