Chống dịch COVID-19: Thủ tướng yêu cầu sẵn sàng phương án cách ly diện rộng

Khu vực cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top