Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Chống dịch COVID-19, phóng viên phải được bảo vệ, cơ quan báo chí phải được an toàn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Lên top