Chống dịch COVID-19 phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh TTXVN
Lên top