Chống dịch COVID-19: Đề xuất xem xét lại việc bố trí cách ly tại khách sạn

Khu vực cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Khu vực cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh T.Vương
Lên top