Chống COVID-19, không để xảy ra vi phạm kỷ luật quân đội trong khu cách ly

Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh T.A
Lên top