Chống COVID-19, Bộ đội Biên phòng phải ngủ lán trại ngay đường mòn, lối mở

Lên top