Chọn những người tinh hoa nhất

Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đà Nẵng.
Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đà Nẵng.
Đại biểu Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đà Nẵng.
Lên top