Chọn người xứng đáng để bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có đủ đức, đủ tài

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Quang Vinh.
Lên top