Chọn người có kinh nghiệm, tín nhiệm tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Phạm Đông |

Theo ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cần lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên

Sáng 25.2, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Phan Văn Hùng - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), mới đây Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01 về việc Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ngày 23.5.2021 là ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện theo quy định tại các Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử. Lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử.

Trường hợp thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác dẫn đến khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử thì căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thay đổi, bổ sung thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình trước ngày bầu cử.

Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Trước ngày bầu cử, tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành viên thực hiện các công việc trong ngày bầu cử. Tổ bầu cử thực hiện việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các loại phương tiện vật chất - kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử.

Đối với công tác quản lý phiếu bầu, ông Hùng cho biết, tổ trưởng Tổ bầu cử phân công thành viên quản lý chặt chẽ số phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tổ bầu cử phải báo cáo ngay Ban bầu cử để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tổ chức bầu cử an toàn nếu dịch bệnh bùng phát

Các điểm chú ý quan trọng, ông Phan Văn Hùng cho hay, việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Các phiếu bầu hợp lệ được xếp thành các loại, gồm: Loại phiếu bầu 1 đại biểu; loại phiếu bầu 2 đại biểu; loại phiếu bầu 3 đại biểu,... Sẽ có ít nhất 3 người kiểm phiếu.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, các tình huống có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử cần phải được chuẩn bị chủ động. Trường hợp dịch COVID-19 bùng phát thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét chỉ đạo, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng các phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đồng thời, đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 15 và số 16).

Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử các cấp chỉ đạo Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Trong trường hợp các tình huống phát sinh trên đã được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phường giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội động bầu cử quốc gia xem xét, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại các khu vực này.

Tổ chức thành công các cuộc bầu cử gắn với phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị tập trung triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày bầu cử đã đến gần, trong tình hình các Bộ, ngành đang tập trung triển khai những kế hoạch năm 2021; các địa phương đang tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra, các đơn vị đã trình bày hướng dẫn của Ban Tổ chức, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội... về công tác bầu cử. Những kiến nghị, ý kiến của các đơn vị, các địa phương đã được các bộ, ngành giải đáp tại Hội nghị. Với những vấn đề còn vướng mắc khác sẽ được tiếp thu, báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ông Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 21.1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để cuộc bầu cử tới đây đạt kết quả tốt, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan Trung ương khẩn trương có văn bản trả lời những đề xuất, vướng mắc của các địa phương trong thời gian 5 ngày làm việc. Có hướng dẫn chi tiết về công tác triển khai việc thực hiện trong thời gian trước, trong và sau bầu cử.

Sau Hội nghị, các địa phương cần tiếp tục gửi về Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, tổ chức tập trung để tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đến cấp huyện, cấp xã, nhất là các thành viên của Tổ bầu cử. Tổ chức hội nghị quán triêt và phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện đến các tổ chức, phục vụ cho công tác bầu cử. Nếu cần thiết có thể thí điểm bổ sung các hướng dẫn cho phù hợp.

Bộ Nội vụ đã mở chuyên trang về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin của Bộ.

Đề nghị các cấp uỷ, tổ chức chính quyền, đoàn thể từ Trung ương đến cấp xã... tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức đúng mốc thời gian theo kế hoạch, lịch trình theo quy định. Trong quá trình thực hiện, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Văn phòng bầu cử quốc gia để được xem xét giải quyết.

Ông Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu vừa tập trung triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thành công cuộc bầu cử, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vừa triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

"Các Bộ, ngành cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cố gắng trong thời gian tới tập trung chỉ đạo cho công tác bầu cử đảm bảo an toàn, thành công, thực hành dân chủ, bình đẳng, tiết kiệm", ông Tân nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung đợt 1 hơn 730 tỉ đồng kinh phí bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí đợt 1 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Lắk họp bàn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

BẢO TRUNG |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Tăng cường phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với MTTQ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dì ghẻ đánh bé gái 8 tuổi tử vong bị tuyên án tử hình

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành tử vong, diễn ra vào sáng nay (ngày 25.11), được lực lượng chức năng thắt chặt an ninh khi có đông người dân đến để theo dõi phiên xét xử.

Nhân lực ngành bảo hộ lao động đang thiếu nhưng đại học khó tuyển sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Doanh nghiệp thì khó khăn tìm nhân lực được đào tạo bài bản, chất lượng cao trong lĩnh vực bảo hộ lao động nhưng các trường đại học vẫn khó tuyển sinh. Điều nghịch lý này đang hiện hữu trong công tác đào tạo và tuyển dụng nhân lực để đảm bảo an toàn lao động hiện nay.

Thuê nhà 20m2 mới được thường trú: Bệnh nhân nghèo lo phải ngừng chữa bệnh

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Theo những bệnh nhân phải chạy thận, việc được đăng ký thường trú tại Hà Nội là điều vô cùng quan trọng, ngoài việc thuận lợi hơn trong việc điều trị bệnh, đây còn là cơ hội để người bệnh được nhận những hỗ trợ, quyên góp để sống qua ngày. Nếu việc thuê nhà 20m2/người mới được đăng ký thường trú trở thành sự thật, thì người bệnh, đặc biệt là người bệnh nghèo sẽ vô cùng khó khăn, bế tắc.

Khi nào miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên?

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ ngày 26.11 - 5.12 có khả năng xuất hiện một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó tác động tới miền Trung, gây ra rét đậm, rét hại và mưa lớn diện rộng.

Dự án sân bay Long Thành: Còn 100 hộ dân sinh sống trong khu vực 1.810 ha

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Liên quan đến việc triển khai dự án sân bay Long Thành, ngày 25.11, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 11.2022 nhằm đảm bảo phương án thi công cao điểm mùa khô từ khoảng tháng 11.2022 đến tháng 6.2023 được thuận lợi.

Bổ sung đợt 1 hơn 730 tỉ đồng kinh phí bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung kinh phí đợt 1 để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đắk Lắk họp bàn công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

BẢO TRUNG |

Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp công bố Quyết định thành lập UBBC đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk gồm 31 người.

Tăng cường phối hợp trong công tác bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp

Theo Chinhphu.vn |

Phát biểu tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1.2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với MTTQ cùng cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.