Chọn người có kinh nghiệm, tín nhiệm tham gia tổ chức phụ trách bầu cử

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: P.Đ
Lên top