Chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương tại đặc khu: Vẫn chưa ngã ngũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.Ảnh: Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.Ảnh: Q.H
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.Ảnh: Q.H