Cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm

Ông Hồ Văn Năm bị kỷ luật cách chức trong Đảng và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ảnh Quochoi.vn
Ông Hồ Văn Năm bị kỷ luật cách chức trong Đảng và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ảnh Quochoi.vn
Ông Hồ Văn Năm bị kỷ luật cách chức trong Đảng và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì có nhiều vi phạm nghiêm trọng. Ảnh Quochoi.vn
Lên top