Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chờ đèn đỏ, lái xe khách thản nhiên tè bậy giữa đường