Chính thức thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) chiều 19.11. Ảnh: Thành Trung
Lên top