Chính thức thành lập trung tâm ASEAN về y tế khẩn và dịch bệnh mới nổi

Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 23 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top