Chính thức phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Lên top