chống dịch covid-19:

Chính thức đề xuất gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, sau 3 tháng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, sau 3 tháng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, sau 3 tháng triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng, đối với việc hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh, nhìn chung các chính sách hỗ trợ đã bao phủ tới các đối tượng thụ hưởng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top