Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ, cấm mua bán bào thai

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh PV
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi). Ảnh PV
Lên top