Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính thức bãi nhiệm tư cách đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường