Chính sách quốc phòng Việt Nam mang tính chất hòa bình, tự vệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước chiều 20.12. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước chiều 20.12. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội các nước chiều 20.12. Ảnh: VGP.
Lên top