Chính sách mới từ tháng 3: Giáo viên không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Từ 20.3.2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ảnh minh hoạ: LDO
Từ 20.3.2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ảnh minh hoạ: LDO
Từ 20.3.2021, giáo viên không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Ảnh minh hoạ: LDO
Lên top