Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử tri tỉnh Đồng Nai:

Chính quyền địa phương phải tăng cường đối thoại, gặp gỡ người dân

Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ cử tri huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ cử tri huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (ngoài cùng bên phải) gặp gỡ cử tri huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Lên top