Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế