Chính phủ yêu cầu sớm có kế hoạch mở cửa lại trường học bảo đảm an toàn

Quang cảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11.2021. Ảnh Nhật Bắc
Quang cảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11.2021. Ảnh Nhật Bắc
Quang cảnh phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11.2021. Ảnh Nhật Bắc
Lên top