Chính phủ yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Ảnh: VGP
Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Ảnh: VGP
Chính phủ yêu cầu tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Ảnh: VGP
Lên top