Chính phủ yêu cầu hoàn thiện phương án thiết kế, thi công ga C9 đường sắt

Mặt bằng cửa lên xuống số 3 ga C9. Ảnh T.Vương
Mặt bằng cửa lên xuống số 3 ga C9. Ảnh T.Vương
Mặt bằng cửa lên xuống số 3 ga C9. Ảnh T.Vương
Lên top