Chính phủ xuất cấp hơn 130 nghìn tấn gạo hỗ trợ người dân của 24 tỉnh thành

Xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
Xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
Xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19
Lên top