Chính phủ trình dự Luật để sửa quy định về quy hoạch tại 13 luật

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: QH)