Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chính phủ trình dự Luật để sửa quy định về quy hoạch tại 13 luật

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: QH)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Ảnh: QH)