Chính phủ tiếp tục thể hiện một tập thể năng động, quyết liệt hành động

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và chúc mừng các Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và chúc mừng các Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và chúc mừng các Phó Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top