Chính phủ thưởng mỗi cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam 100 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chiều 9.12.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chiều 9.12.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia chiều 9.12.
Lên top