Chính phủ thảo luận tình hình triển khai Chỉ thị 16 về cách ly xã hội

Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh VGP
Toàn cảnh cuộc họp của Thường trực Chính phủ. Ảnh VGP
Lên top