Chính phủ sẽ xây dựng kịch bản phục hồi tăng trưởng và mở cửa từng bước

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng 22.7. Ảnh: Nhật Bắc
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng 22.7. Ảnh: Nhật Bắc
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sáng 22.7. Ảnh: Nhật Bắc
Lên top