Chính phủ sẽ cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, khánh thành công trình

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Minh Hùng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ảnh: Minh Hùng
Lên top