Chính phủ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước nhân dân

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp). Ảnh: QH
Lên top